ג'וב פור יו- שירותי כח אדם יעוץ והשמה 


חוקי עבודה

דף הבית >> קישורים לאתרים >> חוקי עבודה
הודעה על תיקון ההיתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים (הוראת שעה)
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), תש``ם-1980
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי``א-1951
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945 - כולל חקיקת משנה
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ``ז-1987
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ``ה-1965
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ``ז-1987
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק החוזים (חלק כללי), תשל``ג-1973
חוק החוזים שייך למשפט המסחרי, אך סעיפים ממנו מושאלים גם לתחום משפט העבודה.
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס``א-2001
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע``ב-2012
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס``ז - 2007
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס``ב-2002 - כולל חקיקת משנה
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס``ו - 2006
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ``ז - 1997
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק עובדים זרים, התשנ``א - 1991
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שירות התעסוקה, התשי``ט-1959
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ``ח - 1998 (כולל תיקונים ותקנות)
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שכר מינימום, התשמ``ז - 1987 ותקנותיו
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע``ב-2012
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה - לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי``ז-1957
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק יסוד- חופש העיסוק
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק יסוד- כבוד האדם וחירותו
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ``ג 1983
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי``ז 1957
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק פיצויי-פיטורים, תשכ``ג 1963
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק עבודת נוער,תשי``ג 1953
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי``ד 1954
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה
מתוך אתר המוסד לבטיחות ולגיהות
לצפיה לחץ כאן
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ``ח 1998
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ``ו 1996
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס``א 2001
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע``ב-2011 ותקנותיו
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הסכמים קיבוציים, תשי``ז 1957
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנת הפרטיות, התשמ``א 1981
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ``ח 1988
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק עבודת נשים, תשי``ד 1954
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק דמי מחלה, התשל``ו 1976
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק חופשה שנתית התשי``א 1951
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנת השכר, התשי``ח 1958
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי``א 1951
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים